JAKAMATON KRISTUS

  JAKAMATON KRISTUS

  Pyhä Henki painotti voimakkaasti Kristuksen jakamattomuutta läpi koko Apostolis-Profeetallisen Konferenssin Tanskassa 22.-24.9.

  Kun jaoin aiheista "Kunnes me kaikki...." (Ef. 4:10-16), "Lahjat ja luonne" ja "Hallitus", Herra toistuvasti toi esille murheensa Hänen jaetusta ruumiistaan maan päällä.

  Hän osoitti painokkaasti hengellisiin johtajiin, joille Hän on luottanut käskynsä olla yhtä. Hän sanoi, ettei ole koskaan tarkoittanut eri kirkkokuntia syntyviksi Seurakuntaansa.

  Pyhä Henki myös puhui siitä tosiasiasta, että kristillinen kirkko maan päällä tällä hetkellä on sekoitus totista ja valheellista Kristuksen Seurakuntaa. Sieltä löytyy sekä luopunut seurakunta että jäännös. Nyt Isä on kokoamassa jäännöstä, todellista eklesiaa, yhteen Pään; Herran Jeesuksen alaisuuteen. On tullut aika Rakentajan edessä olevan vuoren tulla matalaksi ja kulmakivi asetetuksi Rakennukseen (Sakaria 4:6).

  Kristus on yksi ja Kristuksen ruumis on yksi. Ruumiin tulemisen yhteen katumuksessa ja nöyryydessä on tapahduttava nyt, alkaen Hänen asettamistaan johtajista.