• Seurakunnan muutostarve- kiertue Suomessa marras-joulukuussa

  Etusivu » Ajankohtaista » Seurakunnan muutostarve- kiertue Suomessa marras-joulukuussa
  Seurakunnan muutostarve- kiertue Suomessa marras-joulukuussa

  Seurakunnan muutostarve- kiertue Suomessa marras-joulukuussa

  Tervetuloa mukaan marras-joulukuun Seurakunnan muutostarve- kiertueelle! 

   Järjestämme LÖYDÄ KUTSUSI KOTISEURAKUNNAN KAUTTA - NYT ON AIKA! - tilaisuuksia yhdeksässä kaupungissa 22.11.-6.12. välisenä aikana, ja muutamilla muillakin paikkakunnilla pysähdymme tapaamaan asiasta kiinnostuneita uskovia. Tiedotamme matkasta tarkemmin, kun suunnitelma tarkentuu aikatauluineen paikkakuntakohtaisesti. Tässä hieman taustaa tälle matkalle:

  SEURAKUNNAN MUUTOSTARVE – KIERTUE SUOMESSA

  toivomme tapaavamme Sinut marras- joulukuussa Suomessa pidettävissä SEURAKUNNAN MUUTOSTARVE - tilaisuuksissa! Järjestämme näitä kaikille kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia kokouksia yhdeksällä eri paikkakunnalla, otsikolla LÖYDÄ KUTSUSI KOTISEURAKUNNAN KAUTTA – NYT ON AIKA! 

  Herra Jeesus kokoaa omiaan yhteen. Olemme lopun ajan alkuvaiheissa, on aika valmistautua tulevaan, sekä kirkkauden että vainojen aikaan.

  Sitä mukaa kuin Herran Jeesuksen paluu lähestyy, lähestyy myös kaiken ennalleen asettaminen (Ap. 3:21), alkaen Hänen seurakunnastaan maan päällä. 

  Jeesus on ilmoittanut suunnitelmansa seurakuntaansa liittyen erityisesti Ef. 4:11-16 jakeissa. Niissä voidaan nähdä viisi pääkohtaa:

  - Hänen viiteen virkaan lähettämiensä palvelijoiden olennainen osuus srk:n rakennustyössä

  - jokaisen uskovan valmistaminen palvelutyöhönsä

  - seurakunnan kasvaminen Kristuksen täyteen miehuuden mittaan

  - uskovien ykseys totuudessa ja rakkaudessa

  - uskovien kiinnittyminen kaikin tavoin Häneen, joka on Pää, Kristus

  Kun mietimme tämän toteutumista, joudumme myöntämään seurakuntiemme epäonnistumisen:

  - apostoleja, profeettoja, evankelistoja, paimenia ja opettajia ei ole otettu vastaan paikallisseurakunnissa Herran tarkoittamassa kutsussa 

  - uskovia ei ole paikallisseurakunnissa autettu ja valmistettu palvelutyöhönsä, eikä asioimaan leivisköillään

  - Kristuksen seurakunta on maassamme yhä vailla aikuisuutta ja kypsyyttä, pikemminkin suurelta osin vauva-asteella

  - uskovien keskinäinen yhteys on kaukana aidosta rakkaudellisesta yhteydestä totuudessa, moni on yksinäinen

  - uskovia ei ole sitoutettu kaikin tavoin Kristukseen, vaan hengellisiin johtajiin, seurakuntiin, kirkkokuntiin ja eri opinkappaleisiin

  Meidän on nöyrryttävä näkemään ja tunnustamaan tilamme, ennen kuin voimme tehdä sitä parannusta, johon Jeesus seurakuntaansa kutsuu; palaamaan ensi rakkauteensa, ja ensimmäisiin tekohinsa. Tässä katseemme on käännettävä alkuseurakuntaan, ja sen kokoontumisiin, ja uskovien keskinäiseen elämäntapaan.

  MITÄ RAAMATTU NÄISTÄ SANOO?

  Uskovat kokoontuivat sekä pyhäköissä että kodeissa. Palveluvirkoihin kutsutut palvelivat heitä näissä molemmissa. Uskovien kokoontumisissa kukin jakoi sitä, mitä Pyhä Henki oli heille jaettavaksi antanut. Uskovat palvelivat toisiaan saamillaan armolahjoilla, ja siten rakentuivat yhdessä Kristuksen elävänä ruumiina. Apostolit, profeetat ja paimenet kokoontuivat etsimään Herran tahtoa ja neuvoa paikallisseurakuntia koskevissa yhteisissä asioissa. Apostolit ja profeetat lähettivät seurakunnille ohjeita kirjeitse, sekä vierailivat vahvistamassa niitä. Apostolit olivat aloitteellisia suhteessa paimeniin, ja olivat profeettojen kanssa kunnioitettuja ja rakastettuja seurakunnissa. Apostolien puolesta rukoiltiin ja heitä tuettiin taloudellisesti seurakunnissa.

  Uskovien yhteys oli todellista ja käytännönläheistä. He kokoontuivat jopa päivittäin, pitivät toisistaan huolta, pitivät kaikkea yhteisenä, eikä kukaan jäänyt yksin. He olivat turvallisesti yhtä, ja Pyhä Henki vaikutti heidän keskellään voimassa, niin että ihmeitä tapahtui ja sieluja pelastui päivittäin.

  MUUTOSTARVE KÄYTÄNNÖSSÄ

  Voimme miettiä sitä, miten muutos voi käytännössä tapahtua seurakunnissamme; onko se mahdollista? Kuinka moni seurakunta on todella halukas, tai kykenevä, muuttamaan käytäntöjään? Voiko uutta viiniä laskea vanhoihin leileihin? Vai onko siinä ennemminkin vaara menettää sekä viini että leili, niinkuin Herra itse sanoi...

  Onko isojen, julkisissa rakennuksissa kokoontuvien, seurakuntien aika jo tulemassa käytännön sanelemana yhteiskunnassamme loppusuoralle? Olisiko aika valmistautua toisenlaiseen kokoontumistapaan? Tulevatko kotikokoukset ja kodeissa kokoontuvat seurakunnat tässä luonnollisena ratkaisuna kysymykseen? Näin uskomme. Herra on kehoittanut lähtemään liikkeelle, sillä HÄN KOKOAA, HÄN MOBILISOI, HÄN AKTIVOI, ja Hän tuo SELVYYTTÄ asiain tilaan.

  Hän haluaa meidät täysin valmiiksi palveluksen työhön, ja Hänen seurakuntansa täyteen Kristuksen mittaan, olemme tulossa TÄYTEYDEN AIKAAN, jolloin Hän antaa kirkkautensa vainojen keskellä. Etsiydy yhteyteen, jossa tämä voi sinun kohdallasi toteutua!

  Kotiseurakunnissa voi moni noista viidestä Ef. 4:11-16 kohdista toteutua huomattavasti helpommin kuin isoissa nykymuotoisissa seurakuntarakenteissa. Herra on itse rakentava ja johtava. Hän lähettää palvelijansa myös koteihin palvelemaan omiaan. Hänen Henkensä vaikuttaa Hänen tahtonsa tapahtumista meissä, jotka sitä kokosydämisesti etsimme. Hän rakentaa seurakuntansa ja toteuttaa Jumalan Sanan lupaukset. Jäännös kootaan ja Morsian valmistetaan, Häät ovat ovella!

  TARVITSEMME APUASI TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEKSI

  Ehdottaisitko meille kokoustiloja, n.30-40 henkilölle, seuraavilta paikkakunnilta: HELSINKI, JYVÄSKYLÄ, JOENSUU, KUOPIO, OULU, VAASA, RAUMA, TAMPERE, ja TURKU.  Haluaisimme muutenkin yhteyttä asiasta kiinnostuneisiin näillä paikkakunnilla, myös pienempiä ja henkilökohtaisiakin tapaamisia ajatellen. Tilaisuudet ovat ajalla 22.11-6.12. Tarkempi paikkakuntakohtainen aikataulu selvinnee pian. Haluaisimme yhteyttä myös uskoviin Lahdessa, Mikkelissä, Kajaanissa, Kokkolassa ja Porissa. Näilläkin paikkakunnilla on tarkoitus tavata jonkinlaisissa kokoontumisissa uskovia.

  Mielellämme myös tapaisimme teitä, jotka jo kokoonnutte kodeissa seurakuntana. Olisi kiva kuulla teidän kokemuksianne ja hyödyntää apuanne niiden kohdalla, jotka kaipaavat kodissa kokoontuvaa yhteyttä. Ota yhteyttä, niin soitellaan!

  Tarkoitus ei ole muodostaa mitään organisaatiota, tai edes verkostoa, vaan ainoastaan Herran Jeesuksen työtoverina rohkaista Hänen omiaan kokoontumaan yhteen Hänen Henkensä johtamana, niin että tämän kirjeen alussa mainitut Ef. 4:11-16  seikat voisivat alkaa toteutua maassamme Herran omien kohdalla.

  Keitä me sitten olemme?

  Aloite on European Apostolic Summitin yhteydestä syntynyt, Guenter Hessin kuultua Herralta kehoituksen tulla Suomeen auttamaan Häntä hajallaan ja yksin olevien uskovien rohkaisemisessa yhteyteen, ja muutoksen alkuun panemisessa. Työtovereina matkalla olemme: Tuomo Salonen, Hannu Vuorinen, Guenter Hess ja minä. Guenter Hess on toiminut viime vuosina pääosin Afrikassa rohkaisemassa uskovia kotiseurakuntiin. Hän on hiljattain tehnyt vastaavan kahden viikon matkan kotimaassaan Saksassa, jossa matkan tuloksena syntyi 40 kotiseurakuntaa, ja Herra ilmestyi monella tapaa rohkaisten ja yhdistäen.

  Ole hyvä ja ota yhteyttä minuun sähköpostilla paivi.heikkila@kingsministries.fi, jos kiinnostuksesi heräsi! Kiitos rukouksista, että Herra saisi johtaa matkamme ja kaikki tilaisuudet sekä tapaamiset!