HALLINNOLLINEN REFORMAATIO

  HALLINNOLLINEN REFORMAATIO

  HALLINNOLLINEN REFORMAATIO

  on tulossa Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan, Herra itse rakentaa ruumiinsa, elävän Temppelin. Henkensä kautta Hän kokoaa Jäännöksen, elävät kivet, kaikista kuolleista, uskonnollisista rakenteista. Kaikki nuo rakenteet tulevat tuhoutumaan.

  Matt. 24:1-2; ”Ja JEESUS LÄHTI ULOS PYHÄKÖSTÄ JA MENI POIS; ja Hänen opetuslapsensa tulivat Hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin Hän vastasi ja sanoi heille: ’ETTEKÖ NÄE näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: TÄHÄN EI OLE JÄÄVÄ KIVEÄ KIVEN PÄÄLLE, maahan jaottamatta.’”

  Joh. 2:19 + 21; ”Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’HAJOTTAKAA maahan tämä temppeli, niin MINÄ PYSTYTÄN SEN kolmessa päivässä.’ Mutta hän puhui RUUMIINSA TEMPPELISTÄ.”

  Hänen on lähettänyt viidessä palveluvirassa olevat valmistamaan pyhät ”KUNNES me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään”. (Ef.4:11-13). ”saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellasita, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” (Ef. 5:27).

  Että tämä voisi toteutua, Hän on asettamassa ennalleen alkuseurakunnan mallia ja sen hallinnollisia käytänteitä. Olihan alkuseurakunta lähinnä Hänen, sekä ensimmäisten apostolien, opetuksia.

  • Hän kokoaa yhteen APOSTOLINSA, PROFEETTANSA JA VANHIMPANSA etsimään Häntä Hänen seurakuntansa hyväksi (Ap. 15 ja 16) siinä, miten saada VIIDESSÄ PALVELUVIRASSA  palvelevat YHTEYTEEN PAIKALLISSEURAKUNTIEN KANSSA.
  • Hän muuttaa paikallisseurakuntien YHDEN PASTORIN - MALLIA kohti VANHIMMAT YHDESSÄ – MALLIA (Ap. 20:28). Olemme nähneet, että yhden pastorin mallista on tullut este seurakunnille vastaanottaa apostoleja ja profeettoja. Eräässä Suomen kristillisessa TV-ohjelmassa jopa opetettiin, ettei viittä palveluvirkaa enää tarvita, koska pastori korvaa ne kaikki! Apostolit ja profeetat on saatava yhteyteen vanhinten kanssa.

  Jos tämä hallinnollinen reformaatio ei toteudu, Kristuksen seurakunta, pyhät, jäävät edelleen istumaan paikoilleen pastorinsa alaisuuteen, erotettuina apostoleista ja profeetoista, jotka Herra on lähettänyt Seurakunnalleen. Pyhät eivät kykene kasvamaan Kristuksen täyteen mittaan ilman apostolin ja profeetan perustavaa laatua olevia palveluvirkoja. On olemassa vaara, ettei suurin osa heistä koskaa tule täyttämään Herran seuraajilleen antamaa lähetyskäskyä! On tullut Herran aika rakentaa elävä Temppeli täyteen mittaansa!