• Tiimi ja Johtoryhmä

    Etusivu > Tiimi ja Johtoryhmä
King's Ministries palvelutiimi

King's Ministries palvelutiimi

Maarit Savikko ja Caro Keinänen muodostavat Päivi Heikkilän kanssa King's Ministries - työn perustiimin, jossa molemmat palvelevat erityisesti profeetallisilla lahjoillaan ja voitelullaan. Maarit vastaa King's Ministries - työssä monista käytännön tehtävistä. 

Sekä Caro että Maarit laulavat ja soittavat King's Praise - ylistysryhmässä, joka palvelee myös muissa kuin omissa tilaisuuksissa, mm. Tv7 Rukous Suomen puolesta - ohjelmissa. Carolla on psalmistan armoitus, ja hän on saanut useita lauluja, jopa suoraan eri tilaisuuksissa, Herralta.

Maarit ja Caro ovat olleet King's Ministries-palvelutyössä 19 vuotta. 

Kuvissa vasemmalta Maarit Savikko ja Caro Keinänen

  

King's Ministries johtoryhmä

King's Ministries johtoryhmä

Aira Orava on kutsuttu King's Ministries johtoryhmään v. 2008. Aira on koulutukseltaan ilosofian maisteri ja toiminut opettajana sekä mm. kasvatustieteen assistenttina Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Vuosina 1977-85 hän oli Kokkolan kaupungin opetuspäällikkön virassa.

Aira Orava on ollut 8 vuotta Turun Aglow:n puheenjohtajana sekä toiminut erilaisissa kristillisissä tapahtumissa johtotehtävissä mm. "Mahdollisuus muutokseen"-mediamissiossa Naantalissa, sekä Naantali-missiossa. Hän on järjestänyt Alfa-kursseja Aglow:ssa sekä Naantalin ev.lut.srk:ssa ja toiminut aikuistyön johtokunnan puheenjohtajana Naantalin ev.lut.srk:ssa 2000-luvulla useita vuosia.Hän on toiminut aktiivisesti Gideon-  järjestössä yli 10 vuoden ajan jakamassa Uusia Testamentteja koululaisille.

Aira ja Sakari Orava ovat palveluyhteydessä useiden muidenkin Suomen kristillisten organisaatioiden kanssa. He palvelevat seurakuntia lisäksi Espanjassa, asuessaan siellä osan vuotta. Päivi Heikkilä tutustui Airaan ja Sakariin asuessaan Naantalissa King's Ministries - palvelutyön järjestäessä tilaisuuksia Piikkiössä, sekä pitäessä rukouskeskusta Turussa, vuosina 2006 - 2010.

 

Veijo ja Anna-Liisa Hämäläinen on kutsuttu johtoryhmäämme helmikuussa 2017. He  ovat olleet yhteydessämme jo vuodesta 2001, josta lähtien he ovat osallistuneet King's Ministries - tilaisuuksiin, aluksi Savonlinnassa. 

Veijo Hämäläinen on oikeustieteen lisensiaatti, työssään hän on toiminut hallinto-oikeustuomarina. Sekä Veijolla että Anna-Liisalla on Master of Arts in Theology -tutkinto Life Christian Universitystä, Floridasta. Anna Liisa Hämäläinen on toiminut työssään lääninveroviraston apulaiskamreerina. 

Hämäläiset toimivat NMKY:n avioparityössä ryhmänvetäjinä järjestäen Rovaniemellä jo 5 vuotena viikonloppuseminaareja, Gideon-Raamattu- lähetystyössä vastuunkantajina, pitäneet kotiryhmiä Rovaniemellä ja Tampereella, srkn eri luottamustehtävissä (kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa, yms.) Rovaniemellä, Israel- lähetystyössä eri tavoin, Missiomaailman hallituksessa (Veijo), Healing Rooms rukoilijoina 4 vuotta, Anna Liisa järjesti ja luennoi Elijah House sielunhoitokoulun Muonion evl srkssa 12 sarjaa

 

King's Ministries International Board

King's Ministries International Board

 

Anderson Williams, oikeust.tri. (kolmen muun tohtorintutkinnon lisäksi), on apostolin virassa toimiva, kansainvälisesti tunnustettu Herran palvelija. Hänet on kutsuttu King's Ministries kansainväliseen johtokuntaan v. 2018.

Anderson Williams asuu Trinidad & Tobagossa Karibialla, missä hän johtaa Basileia Learning Space (BLS) - avointa opetuskeskusta. Hän järjestää eri maissa apostolisia keskusteluja perustamansa Advanced Apostolic Conversations (AAC) palvelutyön kautta. Hän on yksi kansainvälisen Apostolic Round Table (GRT) perustajajäsenistä.

Anderson Williams on palvellut apostolisessa kutsussa yli 20 vuotta eri yhteyksissä. Hänet tunnetaan syvällisestä Raamatun ilmestystiedosta, vahvasta mentoroinnista, profeetallisesta toiminnallisuudesta, hengellisestä herkkyydestä, sekä kyvystä rakentaa Herran huonetta yhdessä muiden kanssa. Anderson vaeltaa Jumalan rakkaudessa ihmissuhteissaan, ja hänet tunnetaan erityisesti halustaan auttaa sekä yksityisiä henkilöitä että eri palvelutöitä.

Anderson on puhunut useissa King's Ministries "Sanan perustalta Reformaatioon" - tilaisuuksissa Helsingissä, ja palvelee kanssamme myös muualla Euroopassa erilaisissa apostolisissa kokoontumisissa. Päivi Heikkilä tutustui Anderson Williamsiin v. 2017 Global Apostolic Summitissa Pariisissa, jossa Anderson oli yksi puhujista.

 

 

Profeetta Veronika West on kutsuttu King's Ministries kansainväliseen johtokuntaan v. 2018. Veronika West asuu perheensä kanssa Pohjois-Irlannissa, Bangorin kaupungissa, jossa hän myös kuuluu paikalliseen seurakuntayhteyteen. Veronikalla on tunnustettu kutsu kansojen profeettana, ja hänen Jumalalta saamaansa ilmestystä (profetioita, näkyjä ja unia) seuraa facebookissa lähes 20 000 henkilöä ympäri maailmaa.

Veronika West vierailee Herran lähettämänä eri maissa tuomassa Sanaa sekä Kristuksen seurakunnalle että asianomaiselle kansalle. Suomessa Veronika vieraili King's Ministries "Sanan perustalta Reformaatioon" - tilaisuudessa (aiemmin nimellä What's Up? - kokoontumiset) v. 2018. Hänen Suomelle saamansa näky ja sanoma löytyy kotisivultamme. Veronika palvelee uskollisesti ja tunnollisesti Herran tahtoa myös henkilökohtaisessa rukouspalvelussa rohkaisten uskovia heidän kutsussaan ja elämässään.

Päivi Heikkilä tutustui Veronika Westiin Ireland Gatheringissä, Bangorissa, v. 2017, jossa Herra johdatti heidät istumaan vierekkäin heidän tuntematta toisiaan. He ovat tavanneet tämän jälkeen sekä Pohjois-Irlannissa että Suomessa.