• Palvelutyömme

    Etusivu > Palvelutyömme
Palveluvirkojen ennalleen asettaminen

Palveluvirkojen ennalleen asettaminen

Ef. 4:11 Palveluvirkojen yhteistyö

Kaikki viisi palveluvirkaa, apostoli, profeetta, evankelista, paimen ja opettaja, on kutsuttu valmistamaan uskovat evankeliumin työhön (Ef. 4:10-12). Sen lisäksi, että he toimivat omien palveluvirkojensa päätehtävissä, heidän tulisi myös palvella seurakunnissa opettaen ja julistaen.

Paimenille on jäänyt yksinään monissa tapauksissa vastuu seurakunnan valmistamisesta asioimaan leivisköillään. Opettajankin virka voisi olla nykyistä laajemmin seurakuntaa palvelemassa. Seurauksena nykyisestä tilanteesta on paimenten ylikuormittuminen ja väsyminen.

Meneillään on apostolin ja profeetan virkojen ennalleen asettaminen toimimaan alkuseurakunnan mallin mukaan Apostolien tekojen kuvaamalla tavalla.

Jumala rakentaa seurakuntaansa ja asettaa sitä ennalleen taivaallisen tahtonsa mukaisuuteen. Elämme Efesolaiskirjeen 4: 10-16 toteutumisen aikaa. Koko Kristuksen seurakuntaa valmistetaan Herralle mieluisaksi morsiameksi ja sen jokaista jäsentä valmiiksi palveluksen työhön lopun ajan suurta sadonkorjuuta varten.

Palvelemme seurakunnissa ja erilaisissa kristillisissä tapahtumissa opettaen aiheesta. Olemme myös aloittaneet v. 2021 Palveluvirkojen kokoontumiset joka kuukausi Zoom -videoyhteydellä etsiäksemme Herraa palveluvirkaamme valmistumisessa, sekä miten voisimme parhaiten palvella uskovia heidän valmistamisessaan omiin tehtäviinsä. Tervetuloa mukaan, ks. ilmoitukset King's Ministries Finland fb-sivulta tai täältä kotisivuiltamme.

Uskovien valmistaminen palvelutyöhön

Uskovien valmistaminen palvelutyöhön

- Uskovien valmistaminen palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen

Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön... (Ef. 4:10-12)

Uskovan vaelluksessa kohti Jumalan yhä suurempaa vaikutusmahdollisuutta hänen elämässään ja palvelutyössään, on kolme päävaihetta, samoin kuin temppelissä on kolme erilaista paikkaa: esipiha, pyhä ja kaikkein pyhin. Uskova voi olla joko lihallinen, sielullinen tai hengellinen. Pyrkimys on asua Siionilla, Jumalan vuorella eli Kaikkein Pyhimmässä ja vaeltaa Pyhässä Hengessä.

Palvelemme seurakunnissa ja erilaisissa kristillisissä tapahtumissa opettaen aiheesta ja rohkaisten uskovia löytämään palvelutehtävänsä ja astumaan kutsuunsa.

Profeetalliset projektit

Profeetalliset projektit

Tonava – projekti

Tonavan varrella olevien kymmenen maan edustajien kolmen päivän kokoontuminen joen alkulähteille Saksaan pyytämään anteeksi kansallisia syntejään ja etsimään Jumalan suunnitelmia mailleen. Nämä maat ovat Saksa, Itävalta, Slovakia, Unkari, Serbia, Moldova, Kroatia, Bulgaria, Ukraina ja Romania.

Bangor / Pohjois-Irlanti

Linnakonferenssit / Suomi

Esirukous kaupunkien puolesta

Esirukous kaupunkien puolesta

Vuonna 1998 Pyhä Henki vaikutti voimakkaasti rukoillessani kehottaen nostamaan Jumalan Armeijan Suomen jokaiseen kaupunkiin ja kylään. Aloitimme 14 paikkakunnalla rukousryhmät ja synnytimme Hengessä maanlaajuista näkyä toteutumaan. Tampereella Palatsisrk:ssa v. 2000 järjestetyssä suuressa rukouskonferenssissa kerroin Herran antamasta näystä esittäen valkokankaalla Suomen kartan, johon oli merkitty rukousryhmä jokaiselle paikkakunnalle sekä lisäksi kymmenisen rukouskeskusta tai rukoustaloa. 

Myöhemmin Herra kutsui Kansan Raamattuseuran järjestämään suuren esirukoustapahtuman Turku hallissa, johon kutsuttaisiin rukoilijoita kaikista Suomen paikkakunnista. Tämä Sveitsin esimerkillä toteutettu Kristus-päivä oli samalla myös paikkakuntakohtaisen rukousarmeijan mobilisointi maassamme. Suomen kaikki tuolloin 415 kuntaa olivat edustettuina vaakunoineen tässä 10 000 esirukoilijan kokoontumisessa Turussa 18.10.2008.

Tällöin Herra alkoi puhua myös kirjan kirjoittamisesta koskien esirukousta kaupungin puolesta, sekä siitä, että Hän halusi kaupunkirukousarmeijan myös muihin Euroopan maihin. Aloimme rukoilla sitä ja nyt Herra on avannut oven useisiin maihin kertomaan näystä ja opettamaan esirukouksesta paikkakunnan puolesta, mm. Tanskaan, Norjaan, Viroon, Puolaan, Unkariin, Ukrainaan, Itävaltaan, Saksaan, Pohjois-Irlantiin ja Tsekkiin. Kirjani "Herra antaa teille kaupungin" on julkaistu jo 10 eri kielellä. Jumalan armeija on nousemassa maanosassamme! 

Näky kaupunkien puolesta on laajentunut Euroopan ulkopuolelle, kun em kirjaani on v.2023 alettu kääntää arabian kielelle tavoitteena saada se leviämään arabimaiden kristityille. Kiitos rukouksista tämän toteutumiseksi!

Ollaan aktiivisia oman paikkakuntamme puolesta. Kun rukoilemme, Pyhä Henki johtaa myös toimintaan. Tervetuloa seuraamaan fb -sivuani "Prayer Army for Cities"!                          

 

Yhteistyö seurakuntien kanssa

Yhteistyö seurakuntien kanssa

King's Ministries palvelee kaikkia kristillisiä seurakuntia ja muita kristillisiä toimijoita mm. seuraavilla palvelualueilla: 

- Opetus ja julistus yleisellä tasolla; Raamatun aihepiirit kuten uskovien valmistaminen palvelutyöhön, armolahjat, Hengen hedelmät, Hengessä vaeltaminen, Jumalan järjestys seurakunnassa, Kristus srk:n päänä, seurakunnan kokoontumiset, ym.

- Rukousopetus; strateginen rukous, hengellinen sodankäynti, profeetallinen rukous, armolahjat rukoustyössä, rukousjohtaminen, yhteinen rukous, rukousryhmän toiminta, seurakunnan rukoustyö
- Kaupunkirukousseminaarit; rukousryhmä paikkakunnan puolesta, hengellinen kartoitus, vihollisen alttareiden kukistaminen, seurakuntien yhteiset rukouskokoontumiset, kaupunginlaajuisen rukoustyön johtaminen 
- Valmistu kutsuusi -seminaarit; opetus ja rohkaisu uskovien palvelutehtävien eli leivisköiden löytymiseksi ja palvelutyöhön ryhtymiseksi. Myös viikoittain Zoom - videoyhteydellä; ks ilmoitukset King's Ministries Finland fb -sivulta
- Palveluvirkoja koskevat seminaarit; palveluvirat ja niiden kutsu sekä yhteistyö eri tarkoituksissa
- Apostolis-profeetalliset seminaarit; apostolisen ja profeetallisen palvelutyön eri muodot ja haasteet
- Vapautuminen ja eheytyminen; sisäinen vapautuminen ja eheytyminen                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hallinnollinen reformaatio Kristuksen srk:aan

Hallinnollinen reformaatio Kristuksen srk:aan

HÄNEN HALLITUKSENSA, HÄNEN JÄRJESTYKSENSÄ!

”… Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan” (engl. government, hallitus) (Jesaja 9:6)

Miksi tarvitsemme hallinnollista reformaatiota Kristuksen seurakunnassa?

Herran Jeesuksen hallitus tarkoittaa Hänen järjestystään Hänen seurakunnassaan. Ef.4:10-16 kuvaa tätä aina seurakunnan täyttymykseen asti Kristuksessa.

Haluamme nähdä Hänen kirkkautensa seurakunnassa; Raamatun mukaan se annettiin kuitenkin vasta, kun temppeli oli valmis. Mooses ja ilmestysmaja; kun maja oli täysin pystytetty, Jumalan kirkkaus tuli alas ja täytti sen. Salomonin temppeli: temppelin vihkiäisissä laskeutui Jumalan kirkkaus niin, että papit eivät voineet enää suorittaa tehtäviään. Uudesta Testamentista luemme, kuinka kaikki Jeesuksen opetuslapset olivat koolla yläsalissa, ja kun helluntai oli täysin tullut, kirkkaus laskeutui heidän ylleen.

On aika rakentaa Kristuksen elävä temppeli valmiiksi, että voisimme saada Hänen kirkkautensa todistukseksi maailmalle, ja valmistuaksemme Hänen morsiamekseen (Ef.5:27).