Hallinnollinen reformaatio Kristuksen srk:aan

Uuden Testamentin hallinnollinen malli

Apostolien tekojen kirjasta näemme kuinka apostolit, ja myöskin profeetat, olivat läheisessä yhteydessä paikallisseurakuntien vanhimpiin. Esimerkkinä hallinnollisesta mallista voimme pitää heidän kokoontumistaan Jerusalemiin etsimään Herraa seurakuntia koskevissa yleisissä asioissa. Kokoontumisen jälkeen he lähettivät ohjekirjeitä seurakunnille, ja vierailivat niissä henkilökohtaisesti, apostolit ja profeetat yhdessä.

Apostolit ja profeetat palvelivat Kristuksen seurakuntaa kokonaisuutena Herran antaman vastuualueen mukaan, eivätkä kuuluneet pysyvästi johonkin paikalliseen yhteyteen. Se tosiasia, että seurakunta on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle, on tänäänkin totta. Kysymys ei ole pelkästään apostolien ja profeettojen Raamatun kirjoituksista, vaan myös siitä Jumalan Sanan ilmestyksestä, jota nämä virat sisältävät myös tänä päivänä.

Vaikka jokaisella pyhällä on ilmestystä Jeesuksen Kristuksen kautta, kantavat Ef.4:11 palveluvirat erityistä armoa seurakunnan rakentamisessa ja pyhien valmistamisessa. Tämä kuvaa näiden viiden palveluviran hallinnollista merkitystä Herralle Hänen työssään, ja samalla Hänen järjestystään seurakunnassa.

Uudesta Testamentista näemme myös mallia paikallisseurakunnan hallinnosta; vanhimmat paimentavat yhdessä. Ei yksi yläpuolella muiden, vaan yhteisesti pään, Herran Jeesuksen, alaisuudessa. Raamattu ei koskaan mainitse yhtä vanhinta toimimassa, vaan puhuu heistä yhdessä, vanhimmistona. Siinä heillä jokaisella on omat tehtävänsä ja vastuu-alueensa sen mukaan, mitä lahjoja ja kykyjä kullakin heistä on. Tämä voi määrittää myös heidän auktoriteettiaan eri asioissa, mutta ei nosta ketään heistä toisten yläpuolelle yleisesti. Näin kukaan ei ota pään paikkaa paikallisruumiissa, vaan se pystytään säilyttämään Herralla itsellään, jolle se myös kuuluu.

Vaikka näemmekin joitakin esimerkkejä alkuseurakunnan hallinnosta, emme siltikään voi osoittaa sieltä jotain selvää mallia asiaan. He tuntuivat toimivan Pyhän Hengen johdatuksen mukaan kussakin tilanteessa.

Salaisuus Herran järjestyksen toteutumiseen onkin apostolien ja profeettojen, samoin kuin muidenkin Hänen palvelijoidensa, henkilökohtainen intiimi suhde Herraan. Vain siten voimme olla Hänen johtaminaan, ja toteuttaa Hänen järjestystään eri tilanteissa.

Tämä tarkoittaa sitä, että Hän itse on mallimme; Hänen pitää saada muotoa meissä, että voimme toteuttaa Hänen hallitustaan.