• VÄLIMIES - Paavi, vai kenties Pastori?

  Etusivu » Ajankohtaista » VÄLIMIES - Paavi, vai kenties Pastori?
  VÄLIMIES - Paavi, vai kenties Pastori?

  VÄLIMIES - Paavi, vai kenties Pastori?

  VANHASSA LIITOSSA Jumala antoi jonkun henkilön ”puhemieheksi” Itsensä ja ihmisten välille; profeetan tai tuomarin. Myöhemmin myös kuninkaan, kun Israel halusi saman käytännön kuin muilla kansoilla oli.

  UUDESSA LIITOSSA Jumala antoi Poikansa Jeesuksen Kristuksen Välimieheksi Itsensä ja ihmisten välille. Kukaan muu ei voi ottaa Hänen paikkaansa, vaikka Paavin päähineessä kuinka lukisi ”Kristuksen sijainen maan päällä”. Pastorikaan ei voi nostaa itseään erikseen yhteisestä paimentamisesta. Yksin Jeesus Kristus on seurakunnan Pää. Hän on noussut kuolleista ja on antanut Henkensä johtamaan meitä maan päällä.

  Raamattu ei mainitse missään Uudessa Testamentin kirjoituksissa yhden henkilön johtajuutta, tai että joku yksin olisi muita ylempänä. Itse asiassa Jumala vihaa sitä, että joku ottaisi Hänen Poikansa paikan.

  Sen sijaan näemme ainoastaan jaettua johtajuutta;

  • apostolit, profeetat ja vanhimmat kokoontuivat yhteen etsimään Herran tahtoa Hänen seurakuntaansa koskevissa asioissa (Ap. 15 ja 16)
  • apostolit yhdessä, tai profeettojen kanssa, tai viidessä palveluvirassa toimivat yhdessä, etsivät Herraa ja tekivät palvelusta Hänelle palvellakseen Hänen pyhiään (Apostolien tekojen sekä muiden UT:n kirjojen teksteissä useassa kohtaa)
  • vanhimmat yhdessä paimensivat paikallisseurakuntaa (Ap. 20:28 sekä muissa UT kirjoituksissa)

  Miksi me sitten pyrimme valitsemaan yhden johtajan? Koska on niin paljon helpompaa kaikille antaa yhden sanoa mitä tehdään, sen sijaan että ottaisimme aikaa ja näkisimme vaivaa etsiä yhdessä Herran tahtoa, ja Hänen Henkensä johdatusta!

  Tuloksena tästä on se, että näemme Kristuksen seurakunnassa enemmän ihmistekoja kuin Jumalan!

  Ensimmäiset apostolit, valitessaan seuraajaa Juudakselle, rukoilivat ja heittivät arpaa nähdäkseen Hänen valintansa (Ap. 1:21-26). Tämä osoittaa heidän uskoaan ja luottamustaan Herran johdatukseen. Nyt, kun Pyhä Henki on annettu meihin, ja on yhtynyt henkeemme (1 Kor. 6:17), me voimme yhdessä löytää Hänen tahtonsa Pyhän Hengen todistuksen perusteella hengessämme.

  Meidän on palattavat takaisin alkuseurakunnan malliin palvelevassa johtajuudessa sekä Kristuksen seurakunnan valmistamisessa niiden toimesta, jotka Herra on asettanut viiteen palveluvirkaan lahjaksi Seurakunnalleen (Room. 12:28 ja Ef. 4:10-16).

  Jeesus varoitti viinintarhureita, jotka olivat ottaneet johtavan aseman Hänen viinitarhassaan unohtaen Omistajan ja Hänen tahtonsa, että Hän ottaisi viinitarhansa pois heiltä ja antaisi sen toisille (Matt. 21:33-43).

  Nyt on vihdoin aika opetella olemaan toinen toisillemme alamaiset Kristuksessa, Hänet Jumala on antanut Pääksi seurakunnalle.

  Ja mitä rahaan tulee, sen ei pitäisi olla esteenä Yhden Pastorin – mallista pois siirtymiseen; seurakunnat keräsivät rahaa apostoleille heidän työhönsä, sekä avun tarpeessa oleville pyhille. Raamatussa ei mainita siitä, että vanhimmille olisi maksettu palkkaa.