• HÄNEN HALLINTONSA, HÄNEN JÄRJESTYKSENSÄ

  Etusivu » Ajankohtaista » HÄNEN HALLINTONSA, HÄNEN JÄRJESTYKSENSÄ
  HÄNEN HALLINTONSA, HÄNEN JÄRJESTYKSENSÄ

  HÄNEN HALLINTONSA, HÄNEN JÄRJESTYKSENSÄ

  HÄNEN HALLINTONSA, HÄNEN JÄRJESTYKSENSÄ!

  ”…poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus (engl. government, hallinto), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja...” (Jesaja 9:5)

  Miksi tarvitsemme hallinnollista reformaatiota Kristuksen seurakuntaan?

  Hänen hallintonsa tarkoittaa Hänen järjestystään, ja ennen kaikkea sen täytyy näkyä ensin Hänen Ruumiissaan (Ef. 4:10-16).

  Tämä elävä temppeli on saatava valmiiksi, täyteen Kristuksen miehuuden mittaan asti, että Jumala voisi antaa siihen kirkkautensa. Raamatun mukaanhan se tapahtui, kun temppeli oli valmis; Mooses ja ilmestysmaja; kun se ilmestysmaja oli pystytetty kokonaan Jumalan kirkkaus laskeutui alas, Salomon temppeli; temppelin vihkimisen yhteydessä kirkkaus laskeutui niin, etteivät papit voineet pysyä pystyssä, ja UT:ssä; kun kaikki ne, jotka olivat olleet ja kulkeneet Herran Jeesuksen kanssa, olivat kokoontuneet yläsaliin, ja kun Helluntai oli täysin saapunut, kirkkaus laskeutui heidän ylleen.  

  On aika tarttua toimeen ollaksemme valmiita kantamaan Hänen kirkkauttaan viimeistä suurta Sadonkorjuuta varten, ja valmistautuaksemme Hänen Morsiamekseen (Ef. 5:27).

  Kristuksen Seurakunnan hallinnollinen malli UT:ssa

  Apostolien Teoissa näemme miten apostolit, ja myös profeetat, olivat läheisessä yhteydessä paikallisten seurakuntien vanhimpien kanssa.Hyvä esimerkki hallinnollisesta järjestyksestä ja toiminnasta alkuseurakunnan aikana on apostolien, profeettojen ja vanhinten kokoontuminen Jerusalemiin etsimään Herran tahtoa asioissa, jotka koskivat isohkon alueen paikallisia seurakuntia. Kokoontumisen jälkeen he lähettivät ohjekirjeitä seurakunnille, ja myös vierailivat niissä henkilökohtaisesti, usein apostolit ja profeetat yhdessä.  

  Paikalliset seurakunnat vanhimpineen olivat jatkuvassa yhteistyössä apostolien ja profeettojen kanssa. Apostolit ja profeetat eivät pysyneet vain yhdellä paikkakunnalla, vaan he menivät eri seurakuntiin sillä alueella, johon Herra oli heidät lähettänyt, vahvistaen ja opettaen niitä, ja viipyen niissä eri pituisia aikoja tarpeen mukaan.

  Se tosiasia, että Kristuksen Seurakunta rakennetaan apostolien ja profeettojen perustukselle on totta yhä tänäänkin. Seurakuntaa ei ole rakennettu ainoastaan Vanhan Liiton profeettojen kirjoitetun sanan perustukselle, tai Uuden Liiton apostolien, vaan myös Jumalan Sanan ymmärtämiselle ja ilmestykselle, joita nämä kaksi palvelutyötä kantavat myös tänään. Se on se armo, joka näillä viroilla on Herralta.

  Vaikka jokaisella uskovalla on ilmoitus Jeesuksen Kristuksen kautta, kaikilla viidellä palveluviralla on oma erityinen armonsa Ruumiin rakentamiseksi, pyhien varustamiseksi.

  Tämä antaa selvän kuvan näiden viiden palveluviran hallinnollisesta merkityksestä Herralle Hänen työssään. Se on Hänen järjestyksensä pyhien valmistamiseksi, ja selvästi tarvitsemme hallinnollista reformaatiota tämän toteutumiseksi. Sitä varten olemme, Herran kehoituksesta, perustaneet European Apostolic Summit työryhmän apostolisessa ja profeetallisessa  palvelutyössä toimivista Euroopassa. EAS järjestää Viiden palveluviran kokoontumisia auttaakseen palveluvirkoihin kutsuttuja verkostoitumaan, ja tekemään yhteistyötä Hänen Ruumiinsa rakentamiseksi omassa maassaan.

  UT:ssä näemme myös hallinnollisen mallin paikallisen lauman huolehtimisesta; vanhimmat kaitsevat yhdessä. Raamattu ei mainitse yhtä vanhinta, tai yhtä paimenta, toimimassa yksin, vaan puhuu heistä yhdessä, vanhimmistona.

  Tiedämme, että monet uskonnolliset kristilliset rakennelmat, jotka ovat jo järjestäytyneet oman mallinsa mukaan, eivät pysty vastaanottamaan edellä kerrottua Raamatun mukaista Jumalan järjestystä.

  He eivät ole ottaneet vastaan uutta viiniä Jumalalta seuraten Häntä uuteen vaiheeseen matkalla luvattuun maahan, niin kuin Hän käski Israelia tekemään; purkamaan leirin ja lähtemään kun Hänen läsnäolonsa poistui, ja seuraamaan Häntä eteenpäin, ja leiriytymään uudelleen siellä, mihin Hän pysähtyi. Ja jälleen lähtemään uudelleen seuraamaan Häntä... Jeesus on Tiemme, meidän tulee liikkua Hänessä sinne, minne Hän vie meitä matkalla Krituksen täyteen miehuuden mittaan. Monet ovat pysähtyneet ja muuttaneet leirinsä pysyviksi hengellisiksi leireiksi, uskontokunniksi, itseasiassa estäen pyhiä todella seuraamasta Jeesusta eteenpäin! Ja usein vielä lisäksi jakaen Kristuksen eri leireihin.

  Nyt Jeesus, rakentaessaan ELÄVÄÄ RUUMISTAAN ja tuodessaan HÄNEN JÄRJESTYKSENSÄ siihen, kokoaa eläviä kiviään ulos kuolleista uskonnollisista rakenteista – erityisesti niistä, jotka ovat tiellä kohti liittymistä kaikkien uskontojen maailmankirkkoon. Herra asettaa ne Päänsä alaisuuteen muodostaakseen niistä yhdessä oman Elävän Ruumiinsa.

  Ole valmiina seuraamaan Häntä! Tule ulos kun Hän kutsuu sinut ulos, Hän johdattaa sinua askel askeleelta. Muista, sinut on kutsuttu toimimaan uskossa! Jumala on kutsunut omiaan kautta aikojen lähtemään, Aabrahamista - uskomme isästä - alkaen, ilmoittamatta edeltäkäsin määränpäätä.

  Kutsumme sinut mukaan järjestämään viiden palveluviran kokoontumisia Euroopassa tuomaan Jumalan järjestystä Kristuksen Ruumiiseen! Rukoillaan, että Ef. 4:10-16 saisi toteutua myös omassa maassamme!