• Profetia Kristuksen ruumiista 1.10.2017

  Etusivu » Ajankohtaista » Profetia Kristuksen ruumiista 1.10.2017
  Profetia Kristuksen ruumiista 1.10.2017

  Profetia Kristuksen ruumiista 1.10.2017

  Profetia Kristuksen ruumiista, Päivi Heikkilä 1.10.2017 Tonava-maiden edustajien kokoontumisessa Donaueschingenissä, Saksassa.

  ”Kokoan teidät yhteen, tuon jokaisen ruumiini jäsenen omalle paikalleen. Saatan ruumiini tulemaan yhteen ja toimimaan yhdessä Henkeni vaikutuksesta.

  Rakkauteni yhdistää teidät, kun tulette yhteen yhdistytte toisiinne jokaisen jänteen avulla, joka on on täynnä rakkauttani ja elämääni. Muututte kirkkaudesta kirkkauteen. Tulette Minun kirkkauteni kantajiksi ja teidän on mahdollista vaeltaa yhdessä, kun olette Minun pääni alaisuudessa ja toimitte Minun Henkeni vaikutuksesta ja olette yksimieliset. Haluan, että teillä on Minun mieleni, Kristuksen mieli.

  Kutsun jokaista ruumiini jäsentä tulemaan alaisuuteeni. Tarvitsen teitä. Tarvitse jokaista ruumiini osaa voidakseni toimia maassanne. Tarvitsen myös viisi kiveäni pamenlaukkuuni, Daavidin laukkuun. Seurakuntani, ruumiini, on otettava vastaan ne, jotka olen lähettänyt, apostolit, profeetat, evankelistat, pastorit ja opettajat, jotka Minä olen lähettänyt valmistamaan ruumiini. Kysymys on Minun ruumiistani, Minä olen lähettänyt heidät. Ruumiini on nöyrryttävä ottamaan vastaan Minut Päänään.

  Kun Minulla on nuo viisi kiveä laukussani ja koko ruumiini valmistettuna maassanne, silloin voin nousta ja juosta Goljatia vastaan, teidän maanne Goljatia, sitä hallitsevaa pahuuden prinssiä vastaan, joka on hallinnut tähän asti, maanne vahvaa miestä vastaan, sitä pahuuden henkivallan hallitsijaa, joka on seissyt omiani vastaan maassanne. Minun on saatava ruumiini valmistetuksi, jotta voin nousta vihollista vastaan koko auktoriteetissani ja voimassani, jonka Isä on Minulle antanut. Sen jälkeen näette muutoksen maassanne.

  Se työ, mitä teen lähitulevaisuudessa maassanne, on ruumiini valmistaminen ja kokoaminen Pään alaisuuteen. En halua teidän katselevan ympärillenne enää, vaan haluan teidän katsovan Minuun. Sanon teille nyt, kuten sanoin apostoleilleni, opetuslapsilleni, kun he kysyivät toisistaan: ”Mitä se sinuun kuuluu, seuraa sinä Minua!”

  Astumme aikaan, jolloin veli nousee veljeään vastaan, ei ainoastaan lihallisissa perheissänne, vaan myös teidän hengelliset veljenne ja sisarenne. Ne viisi neitsyttä, joilla on öljyä lampuissaan ja astioissaan Minä tiedän ja tunnen jo. He eivät tule teitä vastaan, te kuulutte jäännökseen heidän kanssaan, olette ne viisi viisasta neitsyttä. Mutta on viisi muuta neitsyttä, jotka ovat olleet teidän veljiänne ja siskojanne, jotkut teidän hengellisiä isiänne ja äitejänne, jotkut jopa teidän rakkaita hengellisiä lapsianne. Ja itken, kun sanon tämän teille; he alkavat pettää ja nousta teitä vastaan, niitä vastaan, jotka tunnen, jotka ovat tulleet tyköni, jotka olen tuonut tähän päivään, jolloin he ovat valmiit luopumaan omasta elämästään saadakseen sen elämän, jonka Minä annan heille.

  Niin valmistakaa itsenne, ettette kysele heistä, ettekä murehdi heitä. Olen kutsunut heitä tarpeeksi kauan, pitkän ajan kuluessa olen kutsunut jokaista valvomaan ja seuraamaan Minua, mikä tarkoittaa sitä, että ette nouse Minun Henkeäni vastaan. Ei ole niin, että he olisivat pilkanneet Henkeäni, mutta Isäni sanoi, että kuka tahansa tulee Häntä tai Hänen Poikaansa vastaan, se ei ole niin vakavaa kuin että joku tulee Minun Henkeäni vastaan. Tänäänkin moni, joka on pelastettu vereni kautta ja joka tunnustaa Nimeäni, tulee siitä huolimatta Henkeäni vastaan. Ja tämä on aiheuttanut heidän sielunsa ja henkensä tilan, jossa he eivät enää tule tyköni Kaikkein Pyhimpään, olemaan kanssani rukouskammiossa etsien Minun kasvojani. Minä kyllä pidän heistä huolen, mutta autuaat ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

  Pitäkää huoli kruunustanne, jonka olen antanut teille, ettei kukaan varasta sitä. Jokaisen on itse huolehdittava suhteestaan Minuun. Mutta teidän on silti oltava yhtä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Enemmän yhtä, yhä enemmän yhteydessä jäännöksen kanssa, Morsiameni jäsenten kanssa, te olette Morsiameni. Siunatut olette te, jotka tänä päivänä seisotte tässä edessäni, olette seuranneet Minua, olette olleet uskolliset. Olette etsineet Minua, Minun valtakuntaani ja tahtoani, ennen omaa tahtoanne ja elämäänne. Olette alistaneet tahtonne Minun tahtoni alaisuuteen. Se on se, mitä Isä tahtoi Minulta, kun tulin maan päälle, etten tekisi omaa tahtoani, vaan Hänen tahtonsa. Ja sen saman Minäkin sanoin teille, ja olette tehneet niin, etsineet Minun tahtoani.

  Kun menette takaisin omiin maihinne, tietäkää, että kokoan teitä yhteen maissanne Morsiamenani, jäännöksenä. Tämä tulee olemaan kuten oli kuningas Salomon jälkeen. Kansa jakautui, ja kymmenen sukukuntaa kuninkaansa alaisuudessa eivät enää tahtoneet etsiä elävää Jumalaa, eivätkä palvella Häntä. He olivat yhä Minun kansaani, Jumalan kansaa. He jopa kielsivät etsimästä ja palvelemasta elävää Jumalaa siellä. Mutta kaksi sukukuntaa, Juuda ja Benjamin, heillä oli eri kuningas ja he pysyivät uskollisina, he edelleen etsivät elävää Jumalaa ja palvelivat elävää Jumalaa. Ja kaikki leeviläiset ja kaikki ne, jotka halusivat etsiä elävää Jumalaa ja palvella Häntä, tulivat mailtaan, niiden kymmenen sukukunnan alueilta, he tulivat pois heidän keskeltään Juudan maahan, koska he halusivat etsiä elävää Jumalaa ja palvella Häntä.

  Tämä on sitä, mitä tulen tekemään maissanne. Kokoan jokaisen, joka yhä etsii Minua, eikä vastusta Henkeäni, vaan haluaa totella Minua, Minun Henkeäni. Kokoa heidät yhteen, ja kun näette tämän tapahtuvan maissanne – se tapahtuu pienin askelin, askel askeleelta – tukekaa sitä, olkaa siinä mukana. Tulkaa yhteen, ja myös, kun tulette yhteen pienemmissä ryhmissä, puhun teille enemmän kansastanne.

  Minun järjestykseni tulee ruumiiseeni maissanne, niin että näette ne, jotka Minä olen lähettänyt viidessä palveluvirassa valmistamaan ruumistani. En ainoastaan kokoa ruumistani, jäännöstä, yhteen, vaan myös valmistan heidät tuntemaan tahtoni, tuntemaan Minut, ja näkemään mitä Isä tekee heidän maissaan ja heidän keskellään, että he tekisivät samaa. Sitä mukaa kuin tämä ottaa muotoa enemmän ja enemmän, tulette näkemään enemmän ja enemmän ruumiini liikkuvan Henkeni vaikutuksessa, niin että jokainen jäsen valmistetaan sekä lahjoissa että luonteessa toimimaan kanssani, tuomaan kunniaani. Ja vaeltamaan niissä askelissa ja niissä teoissa, jotka on valmistettu etukäteen, että vaeltaisitte niissä kukin maissanne.

  Tulette näkemään kirkkauteni kansojenne yllä, ja se tapahtuu ruumiini kautta. Nyt on aika ruumiini tulla kirkastetuksi. Nyt ovat ne ajat, jotka ovat paljon enemmän kuin oli alkuseurakunnan ja ensimmäisen kirkkauden aika, koska nyt tulevan jälkimmäisen kirkkauden ja suuren vainon aikana – eivät ainoastaan tyhmät neitsyet nouse teitä vastaan, vaan koko maailma, koska antikristillinen aika on tulossa – tulette olemaan niin yliluonnollisen täynnä Henkeäni, että olette jo luopuneet omasta elämästänne. Tänä aikana, toisen, jälkimmäisen kirkkauden aikana, tullaan näkemään, että monet jopa antavat elämänsä veljiensä ja siskojensa edestä, kun he näkevät että näiden kutsu on vielä kesken asioissa, joita tekevät Herralle. Tämä on niin voimakasta rakkautta, Minun rakkauttani teitä kohtaan ja teidän rakkauttanne Minua kohtaan, ja teidän rakkauttanne toisianne kohtaan. Tämä on sellaista rakkautta, jota maailma ei ole nähnyt ja tämä rakkaus kykenee voittamaan kaiken. Vihollinen ei voi enää löytää mitään keinoa tätä rakkautta vastaan. Ja se tulee olemaan suuren, viimeisen sadonkorjuun ja herätyksen aikaa. Koska tämä rakkaus tulee olemaan niin suuri todistus ihmisille.

  Mutta kuten näette ruumiini tilan tänä päivänä, jäännöksen maissanne, näette ettei se ole siinä vielä; vaeltamassa tässä rakkaudessa. Niin ymmärrätte ja näette mitkä ovat Minun suunnitelmani tulevaisuudelle tuodakseni teidät siihen yhdessä. Kun alatte vaeltaa tässä rakkaudessa ja tässä kypsyydessä, silloin Isäni antaa enemmän ja enemmän voimaa teille, suuria ihmeitä ja väkeviä tekoja Hengessäni todistukseksi koko maailmalle. Enemmän ja enemmän, mutta siitä huolimatta, koska tuon ajan ihmiset ovat jo niin kovettuneita sydämeltään, on vaikea tavoittaa joitakin, edes väkevillä teoilla. Mutta monet tavoitetaan.

  Olen luottanut paljon teille. Olen luottanut suunnitelmani teille. Olen luottanut teille nähdä ja ymmärtää suunnitelmani, niin rakentakaa kanssani ja olkaa niitä rakentajia, jotka pitävät kulmakiven ensimmäisellä sijalla.

  Mutta älkää käyttäkö voimianne ja aikaanne enää yrittääksenne tavoittaa niitä, jotka eivät tule. Se aika on ohi. Keskityn nyt jäännökseeni, tehkää työtä heidän kanssaan, tulkaa yhteen heidän kanssaan, ja te yhdessä, te voitte tehdä suuria tekoja. Mutta jos yritätte saada niitä tulemaan, jotka eivät tahdo tulla, sama tilanne jatkuu, tila, jossa olette tänään, eikä ruumiini pysty toimimaan.

  Niinpä sanon teille, kuten sanoin profeetalleni Samuelille, jonka kutsuin voitelemaan Daavid kuninkaaksi Saulin sijaan, jonka myös olin kutsunut kuninkaaksi ja voidellut kuninkaaksi, mutta joka etsi omaa asemaansa ihmisten edessä eikä totellut Henkeäni. Niin otin kuninkuuteni pois häneltä ja annoin sen Daavidille, oman sydämeni mukaiselle miehelle. Ja kun Samuel suri Saulia, oli Minun sanottava hänelle: Lopeta murehtimasta häntä, koska olen valinnut toisen. Hänellä oli mahdollisuutensa. Hänellä oli tarpeeksi aikaa, mutta hän ei halunnut totella Minua tullakseen Minun tyköni, Minun Pääni alaisuuteen.

  Sanon saman teille: Lopettakaa suremasta heitä, jotka eivät ole halukkaita, koska nyt on aika mennä eteenpäin niiden kanssa, jotka ovat halukkaita, jäännöksen kanssa, niin että Minun ruumiini voi tulla yhdeksi, rakentua yhdeksi. Ottakaa vaarin, Minä olen ruumiini Pää, te olette ruumiini jäseniä. Minä ole se, joka päätän mitä tehdä ja miten. Ja tämä on Minun päätökseni, että on ollut tarpeeksi aikaa valita ja nyt Minä kokoan Jäännökseni. Te olette rukoilleet ja on ollut niin paljon rukousta, että ilmestyisin maissanne, maailman kansoissa, että Minun on noustava niissä, jotka Minulla on käytettävissäni ja mahdollisina siihen. Niin tämä on Minun päätökseni, eikä teidän tarvitse puntaroida sitä, vaan ainoastaan totella Minua rakentamaan ruumiini ja valmistamaan se kantamaan Minun kirkkauttani. Ja silloin te tulette näkemään kirkkauteni kansojenne yllä ja silloin teillä on enemmän mahdollisuuksia nähdä ihmisten tulevan luokseni, ja se tulee olemaan silloin Minun tekoni, Minun Henkeni työ.

  Lähetän teidät tämän viestin kanssa puhumaan heille ja heidän kanssaan, jotka näytän teille, että alkaisitte tulemaan yhteen ruumiinani ja alkaisitte valmistautumaan, ja tulette näkemään tämän kaiken tapahtuvan. Menkää rauhassa Minun Nimessäni. Olen mielistynyt teihin, olen kuullut rukouksenne, olen kuullut tunnustuksenne, olen kuullut kun olette sanoutuneet irti pahuuden liitoista kansojenne kohdalla, olen kuullut tulemisenne liittoon Minun kanssani. En koskaan hylkää teitä, olette liitossa kanssani, ei ainoastaan Minun tahdostani, vaan omasta vapaasta tahdostanne. Sitä Minä etsin. Etsin niitä, jotka omasta vapaasta tahdostaan rakastavat Minua ja ovat kanssani ja haluavat tulla tyköni. Tämä vahva rakkauden liitto, joka meillä on yhdessä, on vahvempi kuin mitä ihmiset tai vihollinen voivat koskaan tuoda meitä vastaan.”