• Blogi

    Etusivu > Blogi > KAIKKIA VIITTA PALVELUVIRKAA TARVITAAN
KAIKKIA VIITTA PALVELUVIRKAA TARVITAAN

KAIKKIA VIITTA PALVELUVIRKAA TARVITAAN

Päivi Heikkilän blogi 12.12.2015 European Apostolic Leaders / http://europeanapostolicleaders.eu/bloggers/blog/article/1371965

Kristuksen seurakunta Euroopassa on häpeällisen heikossa tilassa. Syynä on pääasiassa se, etteivät seurakunnat ole ottaneet vastaan kaikkia viittä palveluvirkaa niiden palvelutehtävissä. Asiaintilan on muututtava, mikäli haluamme tuoda minkäänlaista kunniaa Jumalalle luopuneessa maanosassamme. Eurooppa hukkuu ilman profeettoja ja apostoleja!

Jumala on asettamassa ennalleen alkuseurakuntaa, koska se on lähinnä Herran Jeesuksen ja Hänen apostoliensa opetuksia. Meillä tulisi olla tänäkin päivänä alkuseurakunnan malli. Seurakunta tarvitsee myös tänään apostolien ja profeettojen ilmestystietoa tuomaan perustavanlaatuista ymmärrystä ja järjestystä koko Kristuksen ruumiiseen. Apostolit ja profeetat yhdessä vanhinten kanssa kokoontuivat etsimään Jumalaa seurakuntien hyväksi auttaakseen niitä käsittelemään erilaisia haasteita. Lähettämällä kirjeitä ja vierailemalla henkilökohtaisesti kaikissa seurakunnissa he vahvistivat Kristuksen ruumista ja antoivat suuntaa ja selvyyttä paikallisissa johtoasemissa oleville.

Pastorit ovat kantaneet liian raskasta taakkaa lähes yksin, ja he tarvitsevat apua. Ensimmäinen askel tähän on nähdä, että Jumalalla on apostoleja ja profeettoja myös tänään. Toinen askel on vastaanottaa toisensa ja oppia työskentelemään yhdessä. Viidessä palveluvirassa olevien tulee käsittää, ettei heitä ole kutsuttu itsensä takia, vaan Kristuksen ruumiin vuoksi. Mooses ymmärsi, että Jumala oli kutsunut hänet kansansa tähden. Daavid ymmärsi saman tullessaan voidelluksi Israelin kuninkaaksi. Viidessä palveluvirassa toimivat ovat vastuussa Herralle Hänen ruumiinsa tilasta kansoissamme.

Otan esille kolme valtavaa tehtävää, joissa tarvitsemme kaikkien viiden palveluviran lahjaa menestyäksemme. Näemme mallin näihin jo Vanhassa Testamentissa.

1. Voittaaksemme kansallisen vihollisruhtinaan

Kuvaus tästä on Daavidin voitto Goljatista (1. Sam. 17). Goljat edustaa tässä vastustajan, filistealaisten, prinssiä, joka kerskuu israelilaisten edessä. Tilanne on jo kestänyt jonkin aikaa tällaisena, kunnes Daavid tulee edustaen tässä Herraa Jeesusta paimenlaukkuineen. Hän ottaa viisi kiveä purosta laukkuunsa, nousee ja juoksee Goljatia vastaan ottaen kiven laukustaan, heittäen sen Goljatin otsaan ja kaataen hänet.

Herra Jeesus ei voi nousta ruumiissaan maassasi, jos Hänellä ei ole kaikkia viittä kiveä laukussaan. Hänen seurakuntansa ei ole valmis nousemaan ilman apostolien ja profeettojen panosta. Se on liian heikko. Uskovista ei saada rakennettua sotilaita ilman apostolisen ja profeetallisen palvelutyön voitelua. Tämän puute on syynä siihen, ettemme ole voineet kaataa kansallista vihollisprinssiä kansoissamme ja nähdä herätystä.

2. Valloittaaksemme kaupunkimme Herralle

Miten voimme valloittaa maamme kaupunki kaupungilta? Kuningas Joosafatin esimerkillä (2. Aik. 17). Hän varusti kaikki Juudan kaupungit sotavoimalla. Jae 4 sanoo: “…hän etsi isiensä Jumalaa ja vaelsi hänen käskyjensä mukaan eikä tehnyt niinkuin Israel teki.” Tämä lause kertoo paljon! Daavid oli Joosafatin esi-isä. Joosafat poisti epäjumalanpalveluksen Juudasta. Hän teki sen lähettämällä korkeimmat johtajansa opettamaan Juudan kaupunkeihin. Jos lasket näiden nimet, saat viisi! Tämä on kuva viidestä palveluvirasta, Herran Jeesuksen korkeimmista virkamiehistä. Heidän kanssan hän lähetti leeviläiset ja näitä oli yhdeksän. Tämä on kuva yhdeksästä Hengen lahjasta ja yhdeksästä Hengen hedelmästä. Ja heidän kanssaan kaksi pappia, mikä tarkoittaa Sanaa ja Henkeä.

Jakeet 9-10: ”Nämä opettivat Juudassa, ja heillä oli mukanaan lain kirja; he kiertelivät kaikissa Juudan kaupungeissa ja opettivat kansaa. Ja Herran kauhu valtasi kaikki Juudaa ympäröivien maitten valtakunnat, niin etteivät ne sotineet Joosafatia vastaan.” Näin me voimme valloittaa kaupunkimme; kaikkien viiden palveluviran yhteistyöllä.

3. Jumalan Armeijan nostaminen Euroopassa

Toimintamallina voimme pitää sitä, kuinka Jumala rakensi Gideonin armeijan (Tuom. 7). Vain ne, jotka suostuivat ottamaan ohjeita Jumalan kädestä, joka merkitsee viittä palveluvirkaa, otettiin mukaan. Ensin annettiin kaikkien niiden lähteä, jotka pelkäsivät. Sitten Jumala itse valitsi Gideonille ne, jotka hänen oli otettava kanssaan. Herra vei heidät joelle testatakseen heitä. Kaikki ne, jotka joivat vettä suoraan suullaan oli hylättävä, ja ne, jotka joivat vettä kädestään, hyväksytiin mukaan. Vesi edustaa Jumalan Sanaa. Käsi viittä palveluvirkaa; peukalo apostolia, etusormi profeettaa, keskisormi evankelistaa, nimetön paimenta ja pikkusormi opettajaa. Tämä kuvasi Jumalan kättä, joka johtaisi sodassa.

Jumalan Armeijan rakentamiseen tarvitaan kaikkia viittä palveluvirkaa valmistamaan sotilaita ja johtamaan sodassa. Pääasia menestykselliseen sodankäyntiin on yhdessä  totella sotapäällikön käskyjä. Mutta jos sotapäälliköllä ei ole sodanjohtoa kenraaleineen, ei ole myöskään toimivaa armeijaa ja toivoa voitoista.

Näiden kolmen haasteen lisäksi on tietysti päätehtävä; rakentaa Kristuksen ruumis. Efesolaiskirje 4:10-16 kuvaa tätä. Jakeissa 11-13 asia on sanottu selvästi: ”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään”.

Toisin sanoen, että pääsisimme tähän, me tarvitsemme kipeästi tänään apostoleja ja profeettoja antamaan panoksensa Kristuksen ruumiin rakenteeseen. Ei ole muuta tietä päästä täyteyteen. Apostolit ja profeetat kantavat perustavaa laatua olevaa ilmestystä myös tänään ja ovat niitä peruskiviä, joiden päällä rakennus seisoo kulmakiven, Jeesuksen Kristuksen itsensä alaisuudessa. He ovat niitä palvelijoita, jotka Herra itse, viinitarjan omistaja, on lähettänyt tarkoituksiinsa. Viinitarhan hoitajien on otettava heidät vastaan, jos mielivät olla tulematta Herransa hylkäämiksi. Herra Jeesus sanoi, ettei tule ennen kuin sanomme: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Jos emme ota vastaan niitä, jotka Hän on lähettänyt, emme ota vastaan Häntä itseään. Tämä on se kompastuskivi, josta Raamattu puhuu. Tämän päivän Kristuksen seurakunnassa on suuri Jumalan pelon ja nöyryyden tarve alistua Pään alaisuuteen.

Apostolien ja profeettojen on tultava yhteen rohkaistumaan ja vahvistumaan, sillä he ovat olleet paljolti yksin kansoissaan ja monta kertaa väärinymmärrettyjä ja väheteltyjä. Näen Herran Jeesuksen heittävän valtavan ja painavan kultaisen miekkansa apostoleilleen ja profeetoilleen Euroopassa, että ottaisimme siitä kiinni yhdessä ja yhdessä taistelisimme Hänen vihollisiaan vastaan. Hänellä on paljon luottamusta meihin! Hän iloitsee nähdessään meidän nousevan kaikkialla Euroopassa ja tulevan yhteen nostaaksemme Hänen Nimensä yläpuolelle kaikkia muita nimiä. Hän rakentaa hallitustaan Euroopassa. Odotamme näkevämme Jumalan suunnitelmien koko täyteyden toteutuvan Hänen ruumiissaan!