JUMALA AVASI PADOT

JUMALA AVASI PADOT

Päivi Heikkilän blogi European Apostolic Leaders - sivuilla 5.2.2016 / http://europeanapostolicleaders.eu/bloggers/blog/article/1377576

Verikuut vuonna 2015 olivat merkki huomattavasta muutoksesta hengellisessä ajankulussa. Odottamisen aika sille, ottavatko viinileilit vastaan uutta viiniä, kului loppuun. Kaikelle on aikansa, ja meidän on paras tietää Jumalan ajoitukset. Hän on hyvin pitkämielinen, tiedämme sen. Sitä tärkeämpää on ymmärtää, milloin Hänen odottamisensa aika alkaa olla ohi!

Kristuksen seurakunnan ennalleen asettaminen vastaamaan Herran taivaallista tahtoa myös maan päällä, on edistynyt pitkälle. Herran apostolit ja profeetat ovat ilmoittaneet Hänen ennallistavaa työtään vuodesta 1517 lähtien, jolloin Luther naulasi reformaatio-julistuksensa katolisen kirkon oveen Saksassa. Alusta alkaen Jumala antoi Moosekselle käskyn rakentaa ilmestysmaja täysin sen mallin mukaisesti, joka hänelle näytettiin vuorella. Herra on odottanut koko ajan, että rakentaisimme sen mukaan, kuin Hän näyttää meille pyhällä vuorellaan, kaikkein pyhimmässä. Sieltä tulee se uusi viini, joka johtaa meitä seuraamaan Hänen tahtoaan. Mutta jos viinileilit kieltäytyvät jatkuvasti ottamaan vastaan Häneltä, ne kovettuvat vanhaan muotoonsa.

Siksi Hän on sanonut; polkusi vuorelle on nurmettunut, avaa se jälleen! Tule luokseni tietääksesi mitä tehdä ja miten tehdä. Sinun on saatava Minulta uutta viiniä pitääksesi leilisi elävänä ja valmiina niihin muutoksiin, joita annan tullaksesi täysin ennalleen asetetuksi.

Sinä aikana,kun Herra on odottanut viinileilien ottavan vastaan viiniä, Hän on antanut sitä sopivin annoksin, antaen heille aikaa suostua. Siksi monien meidän, jotka olemme kantaneet uutta viiniä, on pitänyt olla varovaisia antaessamme sitä, ettemme loukkaisi, vaan voittaisimme heidät ottamaan vastaan. Se on ollut monta kertaa vaikeaa ja murheellista, ja olemme miettineet, kuinka on mahdollista, että he eivät näe, mitä Jumala tekee. Mutta se on nyt ohi. Meidän ei tarvitse enää varoa, koska Jumalan odotuksen aika heille on mennyt. Hän ei yritä enää vuodattaa uutta viiniä vanhoihin viinileileihin, koska ne ovat jo tulleet liian koviksi.

Nyt Hän on avannut padot, niin että elävät vedet pääsevät virtaavat voimalla - ja vapaina! Ja ne virtaavat, ne virtaavat ihmistä korkeammalla, niin että kukaan ei voi enää niitä pysäyttää. Hän on lähettänyt apostolinsa ja profeettansa tuomaan Hänen järjestystään seurakuntaansa ja Hän saa sen Kristuksen täyteen mittaan. Lastenhoito seurakunnissa on ohi! Hän haluaa Kristuksen sotilaiden nousevan ja jokaisen pyhänsä tulevan täysin valmiiksi evankeliumin työhön kaikilla yhteiskunnan alueilla Hänen voimassaan ja Hengessään. Viimeisen herätyksen valtava sadonkorjuu tulee jokaisen uskovan kautta missä tahansa he ovatkaan. Ja Hänen valtakuntansa alkaa ilmetä maan päälla valmistaen tietä Kunnian Kuninkaalle.

Nyt ei ole aika enää pidätellä. Kuten yllä olevassa kuvassa, vedet virtaavat läpi kaikkien 7 portin täydellä voimalla. Vedet tulevat sekä täydessä määrässään että täydessä voimassaan.

Hän sanoo tytär Siionille:

"Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan enemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin."

Tämä tulee olemaan voimallista aikaa uusille viinileileille ja alku sille, että monet uskovat lähtevät vanhoista leileistä uusiin, niin että tulisivat viiden palveluviran valmistamiksi käyttämään lahjojaan ja täyttämään kutsunsa. Nyt on aika apostolisten keskusten syntyä kaikkialle Eurooppaan ja apostolien ja profeettojen aika murtaa kaikki uskonnollinen kuolleisiin rakenteisiin jumittunut status quo ja tuoda uusi elävä malli Jumalalta, jotta voitaisiin saattaa Hänen seurakuntansa ennalleen täyteen kirkkautta ja taivaallista elämää!