SEURAKUNNAN ENNALLEEN ASETTAMINEN

SEURAKUNNAN ENNALLEEN ASETTAMINEN

Päivi Heikkilän artikkeli 26.3.2016 / European Apostolic Leaders

Jumala on asettamassa ennalleen seurakuntaansa takaisin siihen malliin, jonka Herra Jeesus apostoliensa kanssa perusti kauan sitten. Jumala ei aio aloittaa uutta seurakuntaa, vaan Hänen on toimittava saman seurakuntansa kanssa, jonka Hän kerran aloitti Poikansa kanssa.

Vanhan rakennuksen entisöimisen ja uuden rakentamisen välillä on huima ero!

Monet sanovat, että on helpompaa rakentaa uusi kuin yrittää muuttaa vanhaa vastaamaan unelmiasi. Ja tietysti, mitä vanhempi talo, sen enemmän muutettavaa.

No niin, katsotaanpa, tämä Rakennus, josta puhumme on yli 2000 vuotta vanha!

Ja Herran Jeesuksen ja Hänen ensimmäisten apostoliensa jälkeen on rakennuksessa vuosien varrella ollut monta rakentajaa, eivätkä valitettavasti kaikki ole rakentaneet saman mallin mukaan, joka alkuseurakunnalla oli. He eivät nousseet Jumalan vuorelle, niinkuin Mooses teki, saadakseen tarkat ohjeet rakentamiseen. Monet hylkäsivät Kulmakiven ja rakensivat Jumalan Huonetta omien ideoidensa mukaan.

Jumalan piti aloittaa entisöiminen vuonna 1550 ihan perusasioista; pelastus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ja Hänen täytettyyn työhönsä! Tämän tehdessään Jumalan piti purkaa väärät opetukset koskien pelastusta. Siinä juuri on vaikeus vanhan rakennuksen entisöinnissä; et voi ainoastaan rakentaa, vaan sinun on myös purettava ne kohdat, jotka eivät ole piirustustesi mukaiset.

Apostolinen työ merkitsee niiden asioiden pois heittämistä, jotka on korvattava alkuperäisen mallin elementeillä. Kristuksen seurakunta on melko kurjassa kunnossa, pääasiassa koska ei ole ollut apostoleja ja profeettoja antamaan panostaan samoin kuin alussa. Kun luet Apostolien tekoja näet heidän valtavan roolinsa alkuseurakunnan elämässä. Se on malli, jonka Herra Jeesus haluaa tänäänkin takaisin!

Paavalin apostolinen palvelutyö oli valvoa seurakuntia, että ne vaelsivat evankeliumin totuuden mukaisesti. Tämä oli hänen jatkuva huolensa hänen kirjeissään seurakunnille. Myös profeetallinen palvelutyö on väärien käytäntöjen paljastamista ja vihollisen istutusten irtirepimistä. Tämä käy selvästi ilmi siitä tehtäväkuvauksesta, jonka Jumala antoi profeetta Jeremiaan kutsusta (Jeremia 1:10);

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan."

Jumala kuvaa neljällä sanalla väärien asioiden hävittämistä, jotta saataisiin tilaa niille asioille, joita Hän haluaa. Rakentamisen työ on paljon nopeampaa ja helpompaa, sen kuvaamiseen riittää puolet edellisestä, vain kaksi sanaa! Meidän on oltava varmoja ja rohkeita niiden käytäntöjen alas repimisessä, jotka estävät alkuperäisen Jumalan antaman mallin näkymistä myös tämän päivän seurakunnassa.

Jumala tarvitsee vahvoja ja rakastavia apostolejaan tänään tekemään voimallista työtä seurakunnassaan, ja Hän tarvitsee kuuliaisia profeettojaan tuomaan menestystä sille suurelle työlle, jota Hän tekee asettaessaan ennalleen rakasta seurakuntaansa, Kristuksen ruumista, Pyhän Hengen temppeliä, Poikansa morsianta.

Sama koskee muutoksen tuomista yhteiskuntaamme; kaupunkeihimme ja kansoihimme. Ei ole tarpeeksi, että meillä on Jumalan alttarit rukousta varten, meidän on myös hävitettävä vihollisen alttarit tuhotaksemme hänen työnsä. Jotta saisimme todellisen muutoksen, meidän on tehtävä molempia, huolimatta siitä kuinka vaikeaa se on.

Apostolien ja profeettojen yhdessä vanhinten kanssa on palattava siihen malliin, josta luemme Apostolien teoissa ja toimittava yhdessä kuten tekivät alkuseurakunnan aikana. Näin talo saadaan jälleen järjestykseen. Ja kaikkien viiden palveluviran on otettava vastaan toisensa valmistaakseen pyhät palveluksen työhön. Viimeinen suuri herätys tulee koko Kristuksen seurakunnan kautta, jokaisen uskovan kautta.

Saadaksemme kaiken tämän tehdyksi, meidän on oltava alamaiset Hänelle ja toinen toisillemme Kristuksessa. Kristuksen rakkaus vaatii tätä meiltä!