Apostolin ja profeetan viitat

Apostolin ja profeetan viitat

Päivi Heikkilä 13.4.2016 European Apostolic Leaders -sivuille / http://europeanapostolicleaders.eu/bloggers/blog/article/1386521

European Apostolic Leaders Oslon kokoontumisessa 2016 Päivi Heikkilä, joka on Suomesta, näytti meille vertauskuvalliset apostolin ja profeetan viitat. Tämä oli monelle meistä niin mielenkiintoista, että päätimme pyytää häntä kertomaan näistä viitoista vähän enemmän kotisivuillamme:

"Noin kymmenen vuotta sitten Herra käski minun valmistaa nämä apostolin ja profeetan viitat julistaakseni, että Hän tulee asettamaan ennalleen sekä apostolin että profeetan virat seurakunnassa kaikessa niiden armossa ja auktoriteetissa. Hän oli kutsunut meidät jo useita vuosia aikaisemmin rukoilemaan tätä ennalleen asettamista, ja aika ajoin olimme pitäneet Profeettakouluja ja Apostolis-profeetallisia konferensseja sekä Suomessa että Pohjoismaisella tasolla. Kuluvana keväänä (2016) on yksi tällainen Norjassa ja lokakuussa toinen Tanskassa. Olen varma siitä, että Jumala haluaa vastaavia kokoontumisia kaikkialla Euroopassa.

Muissa maanosissa nämä virat on otettu jo pääosin vastaan seurakunnissa ja eri kirkkokunnissa, mutta Eurooppa näyttää olevan viimeinen ennalleen asettamis-prosessissa takaisin alkuseurakunnan malliin. Mutta kuten tiedämme, Jumalan tulee täyttämään suunnitelmansa ja tarkoituksensa myös meidän kanssamme.
 
Meillä on usein nämä viitat eli manttelit mukanamme eri kokouksissamme. Otan ne mukaani myös tänään, kun lähden Itävaltaan House Davidiin Gusentaliin, lähelle Linzin kaupunkia, puhun siellä viikon pituisessa rukouskokoontumisessa Itävallan puolesta.
 
Jumala on kutsunut minut valmistamaan rukouksessa niitä asioita, joita Hän haluaa tehdä, samoin julistamaan ja opettamaan niitä sekä myös auttamaan seurakuntia Euroopassa todella astumaan niihin käytännössä.

Suomessa olemme jo nähneet hedelmää kylvämästämme siemenestä koskien apostolin ja profeetan virkojen ja heidän palvelutehtäviensä tulemista esiin.


Kirjani "Viisi virkaa ja seurakunta"  on otettu vastaan uusissa viinileileissä ja niiden taholta, jotka haluavat pitää leilinsä tuoreina. On rohkaisevaa, että eräs melko nuori seurakunta on hiljattain järjestänyt konferenssin koskien viittä palveluvirkaa. Lisäksi minua on juuri pyydetty kirjoittamaan opetusartikkeli viidestä palveluvirasta kristilliseen Näky Magazine-lehteen, heidän kesäkuun numeroonsa. Tämä kaikki osoittaa, että myös apostolin ja profeetan palveluvirat tunnustetaan yhä enenevässä määrin maassamme.