HALLITA KRISTUKSESSA

HALLITA KRISTUKSESSA

Päivi Heikkilän blogi 18.5.2016 European Apostolic Leaders -sivuille  / http://europeanapostolicleaders.eu/bloggers/blog/article/1389610

Olemme uskovia ja Uuden Liiton ihmisiä Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Jumalan Sanan mukaan olemme kuninkaita ja pappeja.

1 Piet. 2:9; "Mutta te olette 'valittu suku, kuninkaallinen papisto, omaisuuskansa..." Ilm. 1:6; "ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima, aina ja iankaikkisesti! Amen."

Jumala haluaa valtakuntansa tulevan maan päälle ja se tuleekin Jeesuksen Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Mutta jo nyt Hän haluaa meidän edustavan Hänen tahtoaan ja kuningaskuntaansa niin paljon kuin mahdollista missä tahansa olemmekin ja mitä tahansa teemmekin. Perheissämme, ystäviemme keskellä, erilaisissa organisaatioissa, työssämme, liike-elämässä ja hallinnossa. Me olemme Hänen kansaansa ja lähetetty edustamaan Häntä.

Kun Raamattu puhuu meistä kuninkaina, se mainitsee myös pappeutemme. Tämä on tärkeä yhteys. Emme voi olla Hänen kuninkaitaan, ellemme ole ensi sijassa Hänen pappejaan. Meidät on kutsuttu etsimään Häntä täyttääksemme Hänen tahtonsa elämässämme. Herra Jeesus lähetti meidät niinkuin Isä lähetti Hänet, tekemään Jumalan tahdon. Siksi meidän on tunnettava Jumala ja Hänen tahtonsa. Tämä tarkoittaa, että meidän on tunnettava Hänen Sanansa ja Henkensä. Siihen pääsemme ainoastaan etsimällä Häntä koko sydämestämme.

Meillä on auktoriteetti hallita Jeesuksessa Kristuksessa. Paavalin Efesolaiskirjeen mukaan Jumala on asettanut meidät oikealle puolelleen Jeesuksessa Kristuksessa, yläpuolelle kaikkea muuta valtaa ja kaikkia muita nimiä. Myös Roomalaiskirje 5:17 puhuu siitä, että me hallitsemme elämässä Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä kaikki on mahdollista Jeesuksen Nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Mutta emme voi käyttää kuninkaallista asemaamme oman tahtomme tekemiseen.

Psalmi 110:2 sanoo: "Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista, hallitse vihollistesi keskellä."

Meidän on oltava Siionin vuorella hallitaksemme. Tämä tarkoittaa vertauskuvallisesti Kaikkein Pyhintä, Jumalan vuorta. Samaa paikkaa, jossa Mooses oli, kun Jumala näytti hänelle Ilmestysmajan mallin. Myöhemmin Hän sanoi Moosekselle, että hänen tulisi pitää huoli siitä, että rakentaisi tarkalleen sen mukaan, kuin hänelle vuorella näytettiin. Raamattu puhuu paljon Siionista; Jumalan Karitsan ja kuninkaiden Kuninkaan seisomisesta Siionilla. Tytär Siionista, jota kehotetaan nousemaan ja loistamaan Jumalan kirkkautta. Kaikkein Pyhimmässä kaikki muut äänet vaikenevat, siellä kuuluu vain Jumalan ääni.

Raamattu puhuu myös Jerusalemista, kuinka profeettojen veri löytyy sieltä ja kuinka se on kuohuksissa. Tämä kuvaus vertaa Jerusalemia temppelin Pyhään paikkaan; siellä olevat uskovat ovat ehkä täyttyneet Pyhällä Hengelllä ja saaneet Hengen lahjoja, mutta he eivät ole kuolleet omalle tahdolleen. Jumala ei voi hallita heidän kauttaan. Tuo paikka muistuttaa markkinapaikkaa, paljon ihmisiä ja monia mielipiteitä. Meidän on avattava sieltä se kapea polku Siionin vuorelle kuollaksemme itsellemme ja elääksemme Jumalan tahdolle.

Me olemme joko Israelissa, Jerusalemissa tai Siionilla; temppelin Etupihalla, Pyhässä paikassa tai Kaikkein Pyhimmässä. Riippuen missä näistä paikoista olemme nykyisessä vaelluksessamme Jumalassa, olemme joko lihallisia, sielullisia tai hengellisiä uskovia.

Jos haluamme hallita ja tuoda Jumalan valtakuntaa esille elämässämme, meidän on raivattava tiemme ylös Siionin vuorelle ja antauduttava Hänelle tekemään Hänen tahtonsa, jotta voisimme kirkastaa Häntä emmekä itseämme. Silloin olemme niitä kuninkaita, joista Hän puhuu Sanassaan.