MUUTOKSEEN KRISTUKSESSA

MUUTOKSEEN KRISTUKSESSA

Päivi Heikkilän blogikirjoitus 7.3.2017 European Apostolic Leaders'n kotisivuille / http://europeanapostolicleaders.eu/bloggers/blog/article/1415270

MUUTOKSEEN KRISTUKSESSA

Jumala loi meidät kuvakseen, jonka kuvan valitettavasti kadotimme syntiin lankeemuksessa. Jumala ei kuitenkaan hyljännyt ihmistä, vaan valmisti Adamille ja Eevalle nahasta vaatteet peittääkseen heidän alastomuutensa.

Saadakseen meidät muuttumaan sellaisiksi, joiksi Hän alunperin meidät halusi ja loi, Hän antoi meille Mooseksen kautta lain noudatettavaksi. Mutta laki ei voinut meitä muuttaa, vaan tuli vain todistukseksi meitä vastaan osoittaen todeksi meidän langenneen luontomme.

Mutta Jumala on periksi antamaton uskollisuudessaan. Hän "loi" meidät uudelleen, synnyttäen meidät Pyhästä Hengestä. Tämä oli mahdollista Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, joka oli halukas uhraamaan Itsensä tullakseen meille eläväksi Vaatteeksi, joka kykeni peittämään meidät sisältä ulos asti. 

Nyt meillä on Hänen luonteensa ja Hänen vanhurskautensa, mutta meissä on vielä työtä muuttuaksemme Hänen kaltaisekseen. Se tapahtuu uudistamalla mielemme Hänen Sanansa kautta ja katselemalla Hänen kirkkauttaan.

"Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki." (2 Kor. 3:18)

Tässä on tärkeä avain: meidän on katseltava Häntä "peittämättömin kasvoin" muuttuaksemme Hänen kaltaisikseen. Mikä sitten voisi peittää kasvomme ja samalla myös silmämme? Jokin voi estää silmiämme näkemästä Häntä avoimesti ja luottamuksella, ja silloin myös muuttuminen estyy.

"Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan" (2 Kor. 11:3)

On haastavaa säilyttää sydämessämme oikea asenne ja yksinkertainen usko ja luottamus Kristukseen, vaikka tapahtuisi mitä. Elämässämme sattuu monenlaisia asioita vuosien varrella, jotkut niistä voivat olla yht'äkkisiä tragedioita tuoden mukanaan kysymyksiä, joihin on vaikea löytää vastausta. Jotkut voivat aiheuttaa syvää surua ja yksinäisyyttä. Jotkut taas voivat syöstä meidät raskaisiin paineisiin syyttää itseämme tai toisia. Kaikki nämä saavat meidät ihmettelemään miksi, miksi... Miksi Jumala salli tämän? Miksi Hän ei estänyt sitä? Miksi tällaista tapahtuu minulle? Vaikka olen etsinyt Häntä, rukoillut ja uskonut... Olen tehnyt parhaani, ja kuitenkin... Mitä syytä on enää yrittää tai antaa parhaani Hänelle, jos Hän ei kerran välitä...

Joskus on vaikeaa pitää sama luottamus ja usko ja kunnioitus Häntä kohtaan kuin alussa, epäilemättä Hänen hyvyyttään ja uskollisuuttaan.

"Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta Hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos Hänen hyvyydessänsä pysyt..." (Room. 11:22)

Meidän on pysyttävä Hänen hyvyydessään. Uskottava Hänen totiseen rakkauteensa ja pettämättömään uskollisuuteensa pitää huoli meistä. Jos alamme epäillä Jumalan luonnetta, meidän on mahdotonta muuttua Hänen kaltaisekseen. Meidän on nähtävä Hänet oikein, muuttuaksemme samanlaisiksi. Meidän on luotettava Häneen lasten lailla, silloin Pyhä Henki voi muuttaa meitä.