• Blogi

    Etusivu > Blogi > "Hajottakaa maahan tämä temppeli"
"Hajottakaa maahan tämä temppeli"

"Hajottakaa maahan tämä temppeli"

"HAJOTTAKAA MAAHAN TÄMÄ TEMPPELI...

...niin minä pystytän sen kolmessa päivässä." Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. (Joh. 2:19,21)

Herra Jeesus tuli vapauttamaan ihmiset turhien uhrien uhraamisesta ja kuolleista teoista, koska ne eivät voineet meitä pelastaa. Hän tuli ja uhrasi itsensä, vuodattaen pyhän verensä kertakaikkisena uhrina syntiemme sovitukseksi. Vanha Liitto täytettiin Hänen toimestaan meidän puolestamme ja Hän saattoi meille voimaan Uuden Liiton, armoliiton. Tässä liitossa ei kenelläkään muulla ole kerskaamista kuin Herralla Jeesuksella Kristuksella! Kaikki olimme pois poikenneet ja syntiä tehneet ja yhtälaisen armon olemme saanet ja samanlaisen pelastuksen.

Ylösnousemuksessa, kuoleman voittaneena, Hän pystytti UUDEN TEMPPELIN, elävän ruumiinsa, joka jäseniä me olemme. Halleluja!

Raamattu kertoo siitä suunnitelmasta, joka Jumalalla on ihmiskuntaa kohtaan. Se ei toistu vuosi vuodelta samana "kirkkovuotena", vaan etenee vaihe vaiheelta kohti päämäärää. Herra Jeesus rakentaa temppeliään, elävää ruumistaan, ja siirrymme siinä yhä lähemmäs tavoitetta eli temppelin valmistumista ja ylöstempaamista. Pakanain luku täyttyy ja morsiusseurakunta saatetaan tahrattomaksi ja rypyttömäksi.

"Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, KUNNES me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. (Ef. 4:11-13)

Me olemme jatkuvassa muutosprosessissa Pyhän Hengen ja Jumalan Sanan vaikutuksesta. Herra Jeesus itse rakentaa seurakuntansa (Matt. 16.18). Kun Herra puhuu yljän tulemisen ajoista Luukkaan evankeliumin luvussa 12, Hän nuhtelee kansaa siitä, että he kyllä osaavat ennustaa sään, mutta "kuinka ette osaa arvioida tätä aikaa?" (Luuk. 12:54-56) ja jatkaa perään "Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeaa on?" (jae 57). Meidän tulisi valvoa ja olla hereillä koskien sitä aikaa, jossa elämme. "Yö on pitkälle kulunut. ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin." (Room. 13:12). Herran tulo totta totisesti lähestyy, sen näkevät ja ymmärtävät ne, jotka osaavat arvioida tämän ajan.

Matteuksen luvun 24 johdantona on "Jeesus puhuu maailman lopusta" ja heti luvun alussa Hän puhuu käsillä tehdyn temppelin täydellisestä hävittämisestä. "Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö te näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" (Matt. 24:1-3).

Mitä lähemmäs tulemme Hänen elävän ruumiinsa, uuden temppelin, valmistumista Kristuksen täyteyteen asti, sitä vähemmän tarvitsemme enää mitään rakennustelineitä tai alaikäisyyden vaatimaa opetusta ja tukea, jopa Herran antamat palveluviratkin ovat vain siihen asti "KUNNES..." (Ef. 4:11-13). Meidän tulee täysin vapautua kaikista kuolleista teoista, omavanhurskaudesta ja uskonnollisuudesta, niin että ei jää kiveä kiven päälle käsillä kootusta temppelirakennelmasta! Sinä päivänä Herra yksin on oleva korkea ja Hänen elävää ruumistaan hallitsee Pyhä Henki. Niin että "me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus" (Ef. 4:15).

"Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu." (1 Kor. 5:7). "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan." (Gal. 5:9). Nyt on aika puhdistautua kaikesta uskonnollisesta eli kuolleesta uskosta, elävään uskoon ja sen mukaiseen elämään Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa!