Hallinnollinen reformaatio

Hallinnollinen reformaatio

HALLINNOLLINEN REFORMAATIO

Muutama vuosi sitten eräänä yönä Herra herätti minut rukoilemaan…

Rukoiltuani jonkin aikaa Hänen valtakuntansa ja järjestyksensä tulemista, pysähdyin ja kysyin Häneltä turhautuneena: Miksi, Herra, et käytä auktoriteettia, jonka Isä on Sinulle on antanut: hallita maan päällä kuten taivaassa?

Hänen vastauksensa yllätti minut täysin: ”KUINKA VOIN HALLITA, KUN MINUN HALLITUKSENI EI KOKOONNU? Jokaisella maalla on hallituksensa, joka kokoontuu yhdessä etsimään miten parhaiten käyttäisi auktoriteettiaan hallita… Minun hallitukseni ei kokoonnu. kuinka sitten voin toteuttaa tahtoani tällaisessa kansassa?”

Jumala avaa Sanaansa yhä enemmän ja enemmän aikanamme, kun Hän rakentaa seurakuntaansa täyteen mittaansa Kristuksessa, kuten Ef.4:10-16 kertoo. Herra Jeesus kokoaa elävää ruumistaan päänsä alaisuuteen ja rakentaa sitä valmiiksi vastaanottamaan Hänen kunniaansa viimeistä suurta sadonkorjuuta varten ja kirkastaakseen Hänet maan päällä.

Mutta Jumala ei voi antaa uutta ilmestystä Sanasta vanhoihin rakenteisiin! Jumala Sanasta tuleva ilmestys vaatii aina PARANNUKSEN TEKOA ja MUUTOSTA, että ilmestys voitaisiin käytännössä toteuttaa.

Emme voi ottaa vastaan Jumalan tapaa toimia ihmisen järjestykseen tehdä asioita. Jos pitäydymme omaan tapaamme tehdä asioita, emme voi vastaanottaa Jumalalta. Jumala ei tule kumartamaan meitä, vaan meidän on kumarruttava Hänen eteensä, tottelemaan Häntä, ja seuraamaan Häntä!

Ei ole olemassa tiettyä hallinnollista mallia seurakunnalle, se tulee päältä, Herralta Jeesukselta. Hän on mallimme. Hänen täytyy saada muotoa meissä, niin että voimme toimia Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa mukaan. Voimme nähdä esimerkkiä tästä Uudessa Testamentissa, siitä kuinka alkuseurakunta toimi, mutta avain on sisäinen ymmärryksemme Jumalan tahdosta, ja se että huomaamme Hänen voitelunsa johdatuksen. Meidän tulee nostaa katseemme itsestämme Häneen, ja seurata Häntä. Hän itse tuo järjestyksensä seurakuntaansa.

VIIDEN PALVELUVIRAN YHTEISTOIMINTA

Meidän on vastaanotettava työtoverimme, apostolit, profeetat, evankelistat, ja paimenet (vanhimmat), sekä opettajat. Jumalan Sana kertoo meille selvästi näiden virkojen toiminnan ja tärkeyden. Tavoite on palvella yhdessä Kristuksen seurakuntaa, jokaista sen jäsentä, voidaksemme asettaa heidät täydellisinä Kristuksessa Jumalan eteen.

Voidaksemme nähdä ja noudattaa Jumalan tapaa hallita ja rakentaa Kristuksen elävää ruumista, meidän on oltava tiiviisti pään, Itsensä Herran Jeesuksen, yhteydessä. Hän on Se, joka johtaa jokaisen omalle paikalleen ja kutsuunsa, niin että voimme todella toimia yhdessä Hänen alaisuudessaan. Se on ainoa tie siihen, että Pyhän Henki voi täysin johtaa meitä, ja saada meidät toimimaan täysin Kristuksen alaisuudessa.